Ползи и рискове от дигитализацията на здравеопазването в България

Споделете тази статия с вашите приятели!
()
здравеопазване

В ситуация на пандемия и икономически несигурности в България се усеща особено много липсата на кадри в здравеопазването. Причините са няколко – от големия брой болни и ниското ниво на обществено здраве, до липсата на достатъчно квалифицирани кадри. Диспропорцията между болни и лекари се отваря все повече с всеки ден.

Младите кадри излизат извън страната, много възрастни лекари се пенсионират, а ниското качество на храна породено от занижен контрол и липсата на здравословни навици за живот у населението създават все повече болни. Това усилва натиска върху здравната система, от което нейното качесто пада и цикълът се повтаря.

Икономическите ефекти от проблемите в здравеопазването варират от фалшиви болнични до невъзможност на млади хора да работят поради занижена трудоспособност.

Извън очевидните решения касаещи повишаването на качеството на образованието и контрола над висшите медицински училища, намаляване на лобистките влияния в университетите, повишено заплащане на медициснките кадри и подобрени условия на труд, има и оптимизационни методи, които могат да помогнат. Най-силният такъв метод е дигитализацията на здравеопазването.

Какво е дигитализация на здравеопазването?

Дигитализацията в здравния сектор е процес засягащ всички аспекти от здравето на населението, включително диагностика и лечение и проследяване, но не само. Дигитализацията може да е изключително полезна и в превенцията.

С цел да бъдем по-конкретни и изчерпателни, ето няколко от задължителните елементи в процеса на дигитализация.

Дигитална идентичност

Дигиталната самоличност е еквивалент на личната карта в дигиталната среда. Това е начин да удостоверим, че сме ние в даден сайт и на база тази идентификация да достъпим специфична информация като например болнична история, изследвания, осигуровки и много други.

Създаване на персонално здравно досие

Използвайки дигиталната си идентичност, всеки гражданин ще може да комуникира с държавата бързо и лесно и сигурно чрез интернет. Това включва и комуникацията свързана със здравните въпроси.

Всеки гражданин трябва да има лично здравно дигитално досие, където да се описват прегледи, изследвания, рецепти, приемани лекарства, свалена анамнеза към различни моменти, ваксинации, алергии, здравноосигурителен статус. Тази информация трябва да е защитена и с възможности пациента да преценява кога и с кого да я споделя.

Обединяване на информация

Системата на дигиталното здравеопазване ще комбинира в себе си информация от всички болници, медицински центрове, лаборатории, санаториуми и други здравни заведения. Тази информация ще се обединява в един общ център – Министерство на здравеопазването.

Автоматизация на информацията в здравните досиета

Възможностите за извличане на информация от големи бази данни и техния анализ са ключови за дигитализацията в здравеопазването. Цялата налична информация от всички пациенти и здравни заведения в държавата или дори ЕС може да бъде обобщавана бързо и лесно чрез изскуствен интелект или стандартни анализационни методи, за да се вземат бързи и адекватни решения.

Ползите от дигиталното здравеопазване?

За по-голяма изчерпателност нека разгледаме конкретни казуси и как дигитализацията в здравеопазването може да бъде полезна в тях.

Медицинска история

Благодарение на задължителната свързаност между всички медицински заведения, лаборатории, аптеки и медицински институции, пълната здравна история на всеки пациент ще е лесно и бързо достъпна. Всеки преглед, всяка ваксина, всяко изследване, всяко закупено лекарство ще бъдат отбелязвани в хронологичен ред в системата на дигиталното досие.

Без значение дали пациентът е бил прегледан преди 5 дни или 15 години, цялата здравна история ще може да бъде достъпена моментално при нужда. Така пациентът ще има по-голяма възможност за избор на лекуващ лекар. Всеки специалист в страната, а защо не и ЕС, ако досието е преведено, ще знае пълното състояние и здравна история на болния.

Поради задължителната свързаност на всеки лекар с централната дигитална здравна система, пациентите ще могат да избират лекар за физически преглед или онлайн преглед без ограничение. Здравната система ще бъде интегрирана и с компаниите за онлайн записвания на часове при лекар и дигитални прегледи, което ще позволи точна и актуална информаця за заетостта на всеки лекар във всеки конкретен момент.

Бърз и лесен достъп

Благодарение на дигитализацията ще могат да се контролират записванията на часове, информираността на пациентите и ще се улесни техни достъп до лекарски услуги с понижен риск и повишено удобство.  

Свързаност

Поради високотехнологичната свързаност лесно могат да се откриват семейни обременености в здравето на пациента. Използвайки изкуствен интелект могат да се анализират дигиталните досиета на членовете на цялото семейтво и да се открият специфичните особености в здравето.Това ще позволи по-добра превенция и по-лесно лечение.

Например, ако дядото и бащата на даден пациент имат заболявания на ставите, нашият пациент има специфичен начин на живот, който е особено нещадящ именно ставите, например работа на открито, лесно може да се предположи, че заради семейната обремененост и начина на живот, проблеми в тази част на тялото могат да настъпят по-рано от очакваното и е нужна подобрена диета и допълващи медикаменти, които да подсилят организма.

Спешна медицинска помощ

Да си представим, че на телефон 112 се получава обаждане за спешен случай. Обаждането идва от близък на болния и близкия казва трите имена и адреса си и дори успява да даде и ЕГН и да опише основните симптоми на болния.

Докато линейката пътува към адреса, спешния екип се запознава с дигиталното здравно досие на болния и открива алергия към специфични лекарства, които се използват стандартно в подобни случаи.

При пристигане на място, лекарите използващ заместваща терапия, избягвайки алергичен шок и насочвайки усилията си по-точно, благодарение на доброто познаване на здравната история на пациента. Пациентът е стабилизиран и транспортиран към болнично заведение.

Лесен прием при спешен случай

Използвайки предишния пример, нека си представим, че нашият болен пътува към болницата, но в ситуация на пандемия голяма част от леглата в спешните центрове са заети.

Благодарение на дигиталната система, която получава информация в реално време за свободните места в болниците, болният е транспортиран директно в болница, където може да бъде приет и без да се налага да се попълва каквато и да е документация е приет в спешния център.

Лекарите знаят, че болният идва, познават неговата история с всички изследвания и прегледи до момента и знаят актуалното му състояние благодарение на достъпът до дигиталното му досие.

Кръводаряване

Намирането на кръводарители често е трудна и времеемка задача, за която се използват дори канали като социалните медии. Благодарение на дигитализацията на здравното обслужване, всяка болница и кръводарителски център ще могат да заявят нужните си количества и видове кръв, информацията ще бъде доставене директно на населението в района на болницата чрез дигиталното приложение на министерство на здравеопазването и желаещите да кръводарят ще могат да се отзоват в същия ден.

Постоянно подобряване

Възможностите за постоянно обновяване на системите и тяхното подобряване означават, че ползите от дигиталното здравеопазване ще се увеличават с времето. Тяхното качество ще се повишава, докато цената за всяка една ще намалява относително.

Проблемите пред дигитализацията на здравеопазването в България.

Сигурност

Сигурността е основният и най-голям проблем за дигитализацията на здравеопазването. Гарантирането на неприкосновеност на данните и възможността за личен избор на пациента при предоставяне на тези данни са ключови.

С изключение на спешни случаи и изключения специално посочени в закона за здравето, личната информация не бива да се предоставя на никой без знанието и разрешението на пациентите. Това включва недоброжелатели, но инситуции като банки и други финансови институции.

Разходи

Друг основен проблем пред дигитализацията е огромната инвестиция, която е нужна. Закупуването на специфични сървъри, изграждането на дигиталната и хардуерната инфраструктура и поддръжката и подобряването на тази екосистема изисква значителни финансови ресурси.

Тези разходи ще бъдат възстановени многократно в продължение на годините на работа на системата благодарение на повишената трудоспособност на населението.

Достъпост

Дигитализацията трябва да бъде лесна и достъпна за възможно най-голям брой хора. Това вкючва достъп през мобилни устройства, настолни компютри, но и възможности за използване на части от системата за хора без достъп до дигиталната среда.

Като заключение можем с увереност да обобщим, че дигитализацията на здравеопазването има много повече ползи и по-малко недостатъци. Тя може да повиши качеството на услугата, здравето на пациента и като резултат да намали натиска върху здравната система, което ще повиши качеството и удовлетвореността на медицинския персонал. 

Loading

Как ще оцените статията?

Кликнете на звездичката, за да оцените

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Последвай ни и във фейсбук

Споделете тази статия с вашите приятели!